Categorii de cheltuieli ale unui deviz de lucrari

/, Devize Constructii Instalatii/Categorii de cheltuieli ale unui deviz de lucrari

Categorii de cheltuieli ale unui deviz de lucrari

Un deviz de lucrari in constructii  si instalatii este un instrument de estimare in activitatile de executie a lucrarilor, care este compus din urmatoarele categorii de cheltuieli:

Cheltuieli directe

Cheltuieli directe: sunt acele cheltuieli care apar nemijlocit in procesul de productie, si  care duc la realizarea efectiva a constructiei (a investitiei). Acestea apar ca si resurse in normele de deviz si se calculeaza prin insumarea cheltuielilor de material, a cheltuielilor de manopera (forta de munca), a cheltuielilor de utilaj si a cheltuielilor de transport a materilelor, utilajelor si a fortei de munca.

Alte cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe: pot cuprind cheltuieli dintr-un deviz de lucrari, referitoare la cotele de taxe legale asupra manoperei, cheltuieli privind cota de aprovizionare pentru materiale si alte eventuale cheltuieli in ceea ce priveste utilajele sau transportului din activitatea de realizare a lucrarilor.

Cheltuieli indirecte

Cheltuieli indirecte: sunt acele cheltuieli care sunt necesare pentru desfasurea activitatilor generale ale firmei; ele sunt efectuate pentru realizarea tuturor activitatilor firmei si deci nu apara direct in procesul de productie. De obicei acestea sunt calculate ca un procent mediu aplicat asupra cheltuielilor directe din deviz.

Profit

Profit: NU este o cheltuaiala, dar este obiectivul oricarei firme care desfasoara activitati, ca antreprenor sau executant al lucrarilor de constructii si instalatii. Acesta este calculat in deviz ca un procent din totalul cheltuielilor (directe si indirecte) din deviz.

Organizare de santier

Organizare de santier: sunt cheltuieli efectuate pentru activitatile auxiliare necesare executarii lucrarilor de constructii si instalatii. Acestea pot fi calculate ca un deviz separat, dar in practica, acestea sunt calculate ca un procent din totalul devizului.