Ce trebuie sa stiti pentru a lucra cu un program de devize ?

/, Devize Constructii Instalatii/Ce trebuie sa stiti pentru a lucra cu un program de devize ?

Ce trebuie sa stiti pentru a lucra cu un program de devize ?

Ce trebuie sa stiti ca sa lucrati cu un program de devize.

Pentru a lucra cu un program de devize trebuie sa fiti familiarizati cu urmatoarele notiuni:

1. Resurse. Acestea sunt componente materiale si umane care sunt consumate sau implicate in activitatile de realizarea a unui proiect.
Acestea pot fi:

  • materiale
  • manopera
  • utilaje
  • transporturi

2. Utilaje tehnologice. Sunt utilajele care sunt procurate si instalate de catre antreprenorul general, care ulterior raman in functinune
dupa ce benefiarul preia obiectivul si concura la desfasurarea activitatii beneficiarului lucrarii
3. Norme de deviz. Acestea sunt „retete” prin care se stabilieste necesarul de resurse pentru realizarea operatiunilor definite de norma de deviz.
4. Articole de deviz (sau articole de lucrari) sunt materializari ale normelor de deviz. Ele sunt norme de deviz pentru care sunt definiti toti parametri necesari pentru calculul valorii lucrarilor definite de acesta: materialele nespecificate (liste anexe), sporuri, preturi resurse si cantitati de executat.
5. Devize. Sunt o colectie de articole de deviz (articole de lucrari), care trebuie executate pentru a realiza un stadiu fizic al obiectivului care trebuie executat.
6. Cheltuieli indirecte. Sunt acele cheltuieli ale executantului, care nu se regasesc in mod direct pentru realizarea unui obiectiv, dar sunt strict necesare activitatii executantului.
7. Profit. Este valoarea adaugata unui deviz care reprezinta suma care ar trebui sa revina executantului dupa realizarea articolelor de lucrari din deviz.
8. Recapitulatie. Este valorea din deviz care nu este cuprinsa in „retete” (in cheltuieli directe), dar care sunt componente strict necesare pentru stabilirea valorii unui deviz
9. Deviz pe obiect (centralizator obiect). Este o centralizare a devizelor de lucrari ale obiectului plus valorile utilajelor tehnologice ale obiectului respectiv.
10.Organizare de santier. Este un centralizator al articolelor de lucrari necesare executantilor pentru a putea realiza lucrarilr de baza ale investitiei.
In practica se intalneste de multe ori stabilirea valorii Organizarii de santier prin aplicarea unui procent asupra valorii de C+M
11.Deviz pe investitie (centralizator investitie). Este un centralizator al devizelor pe obiecte.
12.Deviz General. Este un centralizator al investitiei (a lucrarilor de baza) la care se adauga valori pentru obtinerea terenurilor, servicii de proiectare, taxe si avize
13.Decontari (sau Situatii de lucrari). Sunt extrase de devize cu articole de lucrari executate, din care rezulta valoarile facturate catre beneficiar.
14.Rest de executie. Este o lista de articole de lucrari neexcutate la momentul evaluarii restului de executie