HG 395 din 2016

//HG 395 din 2016

HG 395 din 2016

HG 395 din 2016

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice[…]

Puteti descarca fisierul pdf de  aici


Desi informatiile au foste preluate din surse sigure, nu ne asumam nici o responsabilitate in ceea ce priveste utilizarea acestora.