Mic ghid pentru intocmirea devizelor

/, Devize Constructii Instalatii/Mic ghid pentru intocmirea devizelor

Mic ghid pentru intocmirea devizelor

Pentru a intocmi un deviz (deviz general) este necesar sa fie parcurse urmatoarele etape:

 1. Antemasuratoarea
  1. Antemasuratoarea sta la baza intocmirii listelor cu cantitati de lucrari aferente fiecarei categorii de lucrari
  2. Antemasuratoarea este piesa scrisa prin care se determină cantitatile de lucrari din fiecare articol necesar a
   se executa la o categorie de lucrari din cadrul unui obiect
  3. Antemasuratoarea cuprinde masuratori ale dimensiunilor care concura la calculul cantitatilor de lucrari ce vor fi executate in cadrul devizului (lungimi, suprafete, volume, greutati, etc)
 2. Listele cu cantitati de lucrari
  1. Listele cuprind cantitatile de lucrari completate pe capitole aferente categoriilor de lucrari din cadrul unui obiect de constructie
  2. Conform Ordinului 1568 din 15 octombrie 2002
   1. Executantii/ofertantii) care intocmesc listele de cantitati au deplina libertate de a utiliza propriile consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea cerintelor cantitative si calitative prevazute in proiectul tehnic, in Caietul de sarcini si in alte acte normative in vigoare care reglementeaza executia lucrarilor
   2. indicatoarele de norme de deviz seria 1981 şi indicatoarele de norme de deviz seria 1981 revizuite si completate după 1998, pot fi folosite in mod orientativ atat de proiectant cat si de ofertant în descrierea lucrarilor, a conditiilor de masurare a lucrarilor, a evaluarii resurselor necesare si a consumurilor specifice de materiale, manopera si utilaje
   3. In cazul în care la elaborarea listelor de cantitati pe articole de lucrari nu se utilizează articole concrete din indicatoarele de norme de deviz, proiectantul trebuie sa faca o descriere cat mai clara a articolelor din lista, in asa fel incat sa dea posibilitatea executantului sa aprecieze corect toate operatiile tehnologice necesare a se executa in cadrul acestei descrieri si respectiv să evalueze costurile aferente
 3. Listele de utilaje si echipamante (utilaj tehnologic)
  1. Se intocmesc liste separate pentru utilaje si echipamente tehnologice si pentru utilaje si echipamente functionale
  2. Pentru utilaje si echipamente tehnologice care se monteaza se intocmesc liste separate la fiecare obiect de constructie
 4. Intocmirea devizului pe categorii de lucrari
  1. Devizul pe categorii de lucrari se elaboreaza pe baza listelor cu cantitatile de lucrari aferente fiecărei categorii, pe capitole si subcapitole de lucrari.
  2. Valoarea devizului pe categorii de lucrari se poate prezenta in baza unui deviz structurat pe capitole de cheltuieli  sau a unuia, in preturi unitare sau in ambele moduri, in functie de cerintele investitorului sau de reglementarile in vigoare privind procedura de achizitii pentru lucrarile publice. Valoarea de deviz a fiecarei categorii de lucrari se determina ca suma a urmatoarelor capitole de cheltuieli:
   • cheltuieli directe pe categorii de resurse (materiale, manopera, utilaj, transport)
    • ele trebuie sa poata fi detaliate cu extrase de materiale, manopera, utilaje si transporturi
   • alte cheltuieli directe, determinate de taxe datorate de catre agentul economic (executantul) potrivit prevederilor legale in vigoare (CAS, somaj, sanatate, fond risc, si alte cheltuieli de aceeaşi natura)
    • in practica aici mai apare uneori si o cota de aprovizionare aplicata asupra materialelor
   • cheltuieli indirecte
   • profit
 1. Documentatie anexa devizului: extrase de materiale, manopera, utilaj si transport
  1. Pentru fiecare deviz pe categorii de lucrari se intocmesc urmatoarele tipuri de extrase:
   a) extras de materiale
   b) extras de forta de munca (mana de lucru)
   c) extras de utilaj de constructii
   d) extras de transporturi
  2. Cantitatile din extrasele de mai sus se determină pe baza cantitatilor din articolele de lucrari prevazute in antemasuratoare si pe baza consumurilor din normele de deviz respective sau a consumurilor proprii

Desi noi consideram informatiile din acest articol ca fiind corecte, nu ne asumam nici o responsabilitate in ceea ce priveste utilizarea acestora.