Ordin 155 din 02.10.2006 ANRMAP

//Ordin 155 din 02.10.2006 ANRMAP

Ordin 155 din 02.10.2006 ANRMAP

Ordin 155 din 02.10.2006 ANRMAP

privind aprobarea Ghidului pentru atribuirea contractelor de achizitie publica
[…]
Ghidul cuprinde informatii privind continutul documentatiei de atribuire si formularele specifice aferente precum si explicatii privind modul de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr .34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelorde concesiune de servicii, aprobata cu modificari prin Legea nr.337/2006 si ale Hotararii  Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006
[…]

Puteti descarca fisierul pdf de aici


Desi informatiile au foste preluate din surse pe care noi le consideram sigure, nu ne asumam nici o responsabilitate in ceea ce priveste utilizarea acestora.