devize instalatii

/Tag:devize instalatii
31 07, 2017

HG 395 din 2016

2017-07-31T18:29:53+00:00 Tags: , , , , , , , |

HG 395 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice [...] Puteti descarca fisierul pdf de  aici Desi informatiile au foste preluate din surse sigure, nu ne asumam nici o responsabilitate in ceea ce priveste [...]

31 07, 2017

Lege 98 din 19 mai 2016

2017-11-17T16:59:49+00:00 Tags: , , , , , , , |

Lege 98 din 19 mai 2016 Prezenta lege reglementeaza modul de realizare a achizitiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica si de organizare a concursurilor de solutii, instrumentele si tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achizitie publica, precum si anumite aspecte specifice in legătura cu executarea [...]

27 07, 2017

Ordin 49 din 27 ianuarie 1998

2017-07-27T17:31:39+00:00 Tags: , , , , , , , |

Ordin 49 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane [...] Puteti descarca fisierul pdf de aici Desi informatiile au foste preluate din surse sigure, nu ne asumam nici o responsabilitate in ceea ce priveste utilizarea acestora.

6 07, 2017

Ordin 1014 din 06 iunie 2001

2017-11-17T16:22:09+00:00 Tags: , , , , , , , |

Ordin 1014 din 06 iunie 2001 abrogat prin Ordonanta de urgenta 34 din 19 aprilie 2006 privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari [...] Puteti descarca fisierul pdf de aici Desi informatiile au foste preluate din surse [...]

5 07, 2017

Hotarare 907 din 2016

2017-07-16T12:30:56+00:00 Tags: , , , , , , , |

Hotarare 907 din 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice [...] Puteti descarca fisierul pdf de aici Desi informatiile au foste preluate din surse sigure, nu ne asumam nici o responsabilitate in ceea ce priveste utilizarea acestora. [...]

4 07, 2017

Ghid pentru intocmirea devizelor Ordin 1568 din 15 octombrie 2002

2017-11-17T16:59:01+00:00 Tags: , , , , , , , |

Ordin 1568 din 15 octombrie 2002 Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrari si obiecte de constructii pentru investitii realizate din fonduri publice [...] Puteti descarca fisierul pdf de aici Desi informatiile au foste preluate din surse sigure, nu ne asumam nici o responsabilitate in ceea ce priveste [...]

2 07, 2017

Legislatie privind intocmirea de devize

2017-11-17T17:00:29+00:00 Tags: , , , , , , , |

O lista cu o parte a legislatiei pentru intocmirea de devize: Ordin 49 din 27 ianuarie 1998 Ordin 1014 din 06 iunie 2001 Ordin 1568 din 15 octombrie 2002 ghid pentru intocmirea devizelor Ordonanta de urgenta 74 din 29 iunie 2005 Ordonanta de urgenta 30 din 12 aprilie 2006 Ordonanta de urgenta 30 [...]

4 04, 2016

Ordonanta de urgenta 74 din 29 iunie 2005

2017-07-16T12:36:31+00:00 Tags: , , , , , , , |

Ordonanta de urgenta 74 din 29 iunie 2005 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitilor Publice. Se infiintează Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, denumita in continuare Autoritate, ca institutie publica independenta, cu personalitate juridica, organ de specialitate al administratiei publice centrale, tn subordinea Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti, prin [...]

4 04, 2016

Ordonanta de urgenta 34 din 2006 versiune consolidata

2017-07-16T12:37:38+00:00 Tags: , , , , , , , |

Ordonanta de urgenta 34 din 2006 versiune consolidata privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii [...] Prezenta ordonanta de urgenta reglementează procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica, a contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune [...]