Termeni si conditii de utilizare turboDEV in programul de devize solviDEV

/Termeni si conditii de utilizare turboDEV in programul de devize solviDEV
Termeni si conditii de utilizare turboDEV in programul de devize solviDEV 2016-10-17T20:49:26+03:00

Acord de Licenta pentru Produsul solviDevMarket

IMPORTANT – CITITI CU ATENTIE:
Acest Acord de Licenta este un acord legal între dumneavoastra (persoana fizica sau juridica) si proprietarul marcii inregistrate „solvi” pentru produsul identificat mai sus, asa cum este el livrat, si care cuprinde programul propriu-zis, suportul fizic si materialele tiparite furnizate odata cu programul, daca acestea au fost livrate. Prin deschiderea produsului si prin instalarea programului va supuneti din prezentul Acord de Licenta ale Produsului solviDevMarket. In cazul în care nu sunteti de acord cu aceste prevederi, returnati de urgenta produsul neutilizat, împreuna cu documentul de plata, pentru a incasa contravaloarea acestuia.
Produsul solviDevMarket este protejat prin legea dreptului de autor si prin legile internationale.

1. DREPTUL DE LICENTA.
Prezentul Acord de Licenta va ofera urmatoarele drepturi:
Program. In cazul achizitionarii unei licente comerciale, aceasta va acorda dreptul de a instala si folosi programul pe un singur computer. Daca se doreste instalarea programului pe un alt computer, aceasta este posibila în conditiile în care se cedeaza drepturile de licenta noului utilizator. In acest caz programul trebuie sters de pe computerul anterior. Dreptul de licenta nu poate fi folosit simultan pentru mai multi utilizatori.
Suport. Ca utilizator posesor al Certificatului de Licenta, aveti dreptul de a executa o singura copie a suportului pe care se afla programul si numai în scopul stocarii si/sau protejarii fizice a acestuia. Materialele tiparite care insotesc produsul program nu pot fi multiplicate fara acordul explicit al proprietarului marcii inregistrate „solvi”. Certificatul de Licenta este unic pentru fiecare produs program in parte.

2. ALTE DREPTURI SI OBLIGATII.
Limitari asupra tehnologiei de executie. Acest program nu poate fi decompilat , dezasamblat sau recompilat invers fara autorizatia scrisa a proprietarului marcii inregistrate „solvi”.
Separarea Componentelor. Acest produs este licentiat ca produs unic, partile sale componente neputînd functiona decît pe un singur computer.
Update. Orice modul, biblioteca sau arhiva ce vine in completarea produsului program (fie la initiativa producatorului, fie la cererea utilizatorului) face parte integranta din acesta si este tratat ca obiect al prevederilor prezentului Acord de Licenta.
Upgrade. Daca produsul software poarta eticheta „upgrade” (versiune imbunatatita), utilizatorul care achizitioneaza un astfel de produs trebuie sa fie proprietarul unei licente de utilizare pentru una din versiunile anterioare ale produsului program, in caz contrar utilizatorul neavand dreptul de a-l folosi. Produsul software ce poarta eticheta „upgrade” inlocuieste orice versiune anterioara a produsului software si acorda posesorului sau dreptul de a-l utiliza in concordanta cu prevederile prezentului Acord de Licenta.
Reziliere: In cazul in care utilizatorul posesor al Certificatului de Licenta nu intruneste conditiile prevazute in prezentul Acord de Licenta, proprietarului marcii inregistrate „solvi” poate rezilia unilateral toate drepturile ce decurg din prezentul Acord de Licenta, fara a aduce prejudicii altor drepturi ale utilizatorului, iar utilizatorul este oblicat sa distruga toate copiile (fizice sau de orice alta natura) ale Produsului solviDEV.

3. DREPTUL DE AUTOR.
Toate drepturile de autor privind Produsul solviDevMarket (inclusiv dar nu exclusiv pentru imagini, fotografii, materiale tiparite si suport pentru program) revin proprietarului marcii inregistrate „solvi”. Programul este protejat prin legea dreptului de autor si prin toate celelalte norme juridice nationale si/sau internationale cu privire la dreptul de proprietate intelectuala. De aceea trebuie sa considerati programul ca orice produs protejat cu exceptia cazului în care faceti o copie a programului în scopul stocarii si protejarii fizice a acestuia, înainte sau dupa instalarea pe un computer unic.
Programul nu poate fi închiriat sau împrumutat.

4. ALTELE.
Daca ati achizitionat acest produs pe teritoriul Romaniei, acest Acord de Licenta se supune legilor în vigoare din Romania.
In cazul achizitionarii produsului în afara teritoriului Romaniei, acest Acord de Licenta se supune legilor locale.

GARANTII.
Garantie limitata pentru suportul fizic. proprietarului marcii inregistrate „solvi” garanteaza functionarea suportului fizic al programului în concordanta cu materialele însotitoare pentru o perioada de cincisprezece (15) zile de la data cumpararii si confirmarii primei functionari, în conditiile respectarii instructiunilor de instalare si utilizare. Proprietarului marcii inregistrate „solvi” nu are nici o obligatie în cazul defectiunilor aparute în urma accidentelor, abuzului, a utilizarii defectuoase sau a manevrarii incorecte a suportului/suporturilor fizice ale Produsului solviDEV.
Proprietarului marcii inregistrate „solvi” nu are nici o obligatie în cazul defectiunilor aparute în urma accidentelor, abuzului, utilizarii incorecte a produsului, instalarii sau reinstalarii intr-un mediu inadecvat sau a oricaror alte probleme de incompatibilitate intre Produsul solviDEV si componentele hardware sau software ale sistemului pe care functioneaza acesta.

NICI O ALTA GARANTIE.
IN MASURA PREVAZUTA DE LEGE, proprietarului marcii inregistrate „solvi” SAU DISTRIBUITORII SAI NU AU OBLIGATIA SA OFERE NICI O ALTA GARANTIE, EXPRESA SAU IMPLICITA, IN CEEA CE PRIVESTE COMERCIALIZAREA SAU DESTINATIA PRODUSULUI. ACEASTA GARANTIE LIMITATA VA OFERA DREPTURI ASUPRA PRODUSULUI CONFORM LEGII.
NICI O OBLIGATIE PENTRU DAUNELE INDIRECTE.
Proprietarului marcii inregistrate „solvi” SAU DISTRIBUITORII SAI NU AU OBLIGATII IN NICI O CIRCUMSTANTA PENTRU DAUNELE INDIRECTE, INCIDENTE SAU CONSECUTIVE, ORICARE AR FI ACESTEA (INCLUSIV DAR NU EXCLUSIV DAUNE PROVOCATE DE FALIMENT, DIMINUAREA PROFITULUI, INTRERUPEREA ACTIVITATII, PIERDEREA DE INFORMATII, SAU ALTE PIERDERI PECUNIARE SAU DE ALTA NATURA) PROVENITE DIN UTILIZAREA SAU DIN IMPOSIBILITATEA UTILIZARII ACESTUI PRODUS SAU DIN PRESTAREA SAU IMPOSIBILITATEA PRESTARII DE SERVICII DE SUPORT TEHNIC RELATIVE PRODUSULUI PROGRAM, CHIAR DACA S-A NOTIFICAT CATRE proprietarul marcii inregistrate „solvi” POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE. RESPONSIBILITATEA CARE REVINE proprietarului marcii inregistrate „solvi” IN CAZUL UNOR DAUNE DE ORICE NATURA (INCLUSIV DAR NU EXCLUSIV DE GENUL CELOR DESCRISE IN PREZENTUL ACORD DE LICENTA) NU POATE DEPASI IN NICI O CIRCUMSTANTA SUMA PLATITA DE UTILIZATOR PENTRU PRODUSUL solviDevMarket.
IN CAZUL EXISTENTEI UNEI INTELEGERI DISTINCTE PRIVIND SERVICIILE DE SUPORT TEHNIC ASIGURATE DE CATRE proprietarul marcii inregistrate „solvi”, RESPONSABILITATEA CE REVINE proprietarului marcii inregistrate „solvi” PENTRU SERVICIILE PRESTATE ESTE DICTATA DE TERMENII RESPECTIVEI INTELEGERI.

PROPRIETARUL marcii inregistrate „solvi”, SAU DISTRIBUITORII SAI, NU AU NICI O OBLIGATIE IN CEEA CE PRIVESTE EVENTUALELE EFECTE, DE ORICE NATURA, ALE UTILIZARII INFORMATIILOR CARE SUNT PUSE LA DISPOZITIA UTILIZATORULUI prin sistemul solviDevMarket, INTREAGA RESPONSABILITATE REVENIND ACESTUIA. UTILIZATORUL ARE CONTROLUL TOTAL IN CEEA CE PRIVESTE ADAPTAREA INFORMATIILOR CONFORM CERINTELOR SI NECESITATILOR SALE.